Roche.pl

Kobiety w IT

Dostrzegając potencjał w mądrych i zdolnych kobietach, które chcą kształcić się i rozwiijać w nowych technologiach IT, firma Roche Polska zdecydowala się wesprzeć inicjatywę "ITforSHE" fundacji Perspektywy. Mamy nadzieję, że zmiana wizerunku osób zajmujących się IT wpłynie na częstsze wybieranie tego kierunku przez kandydatki. Cieszymy się obserwując pozytywne zmiany - w 2016 roku, wśrod wszystkich nowozatrudnionych przez Roche Global IT Solutions, 41% stanowiły kobiety. 

IT for SHE, to bezprecedensowy program, którego celem jest  zwiększenie udziału kobiet w branży technologicznej, poprzez pomoc utalentowanym studentkom kierunków informatycznych w wejściu na rynek pracy. Dzięki skali, doświadczeniu i aktywnej współpracy partnerów, przedsięwzięcie to ma realną szansę przyczynić się do jakościowej zmiany w tym zakresie.

Głównymi elementami programu są:

  • największy w Europie obóz tematyczny dla dziewczyn w IT „Women in Tech Camp
  • Program Mentoringowy prowadzony przez przedstawicieli najlepszych firm technologicznych Polsce
  • Kampania Wolontariacka zachęcająca kobiety do nauki programowania, skierowana przede wszystkim
    do mieszkanek małych miejscowości.

Nabór do Programu Mentoringowego rusza już 8  marca br. Do udziału w nim zapraszamy studentki i absolwentki kierunków informatycznych z polskich uczelni technicznych oraz z wydziałów informatycznych uniwersytetów. Wyboru Mentora i rejestracji można dokonać na stronie: www.itforshe.pl.  W ramach programu dziewczyny rozwiną różnorodne umiejętności z zakresu: programowania, zarządzania projektami, planowania kariery zawodowej, czy też przywództwa. Wszystko to w ramach wyjątkowej, indywidualnej relacji z ekspertami z najlepszych firm IT.

W wakacje studentki kierunków informatycznych zaprosimy do program wolontariatu, w ramach którego pojadą
do małych miejscowości i uczyć tam będą w szkołach programowania i wiedzy technologicznej. A już we wrześniu zaprosimy 120 dziewczyn z całej Polski, na 4-dniowy, pełen inspiracji, zajęć technologicznych i energetycznego networkingu  "Women in Tech Camp".

Dlaczego?

"IT for SHE" to działanie systemowe, zaplanowane w długiej perspektywie. Angażuje  znakomitych partnerów, którzy wierzą w potrzebę pełnego uruchomienia potencjału kobiet w IT, i którym zależy na przyszłości rynku pracy
w obszarze nowych technologii w Polsce i na świecie. W Polsce tylko 13% studentów informatyki to kobiety.
W korporacjach technologicznych jest ich jeszcze mniej. Niedobór specjalistów z zakresu nowych technologii już teraz szacuje się w Polsce na 50 000, a w Europie, do roku 2020 - na 1 milion.

Najwyższa pora zadbać o mądre  wykorzystanie potencjału utalentowanych technologicznie, ambitnych,
młodych kobiet dla rozwoju gospodarczego Polski, Europy i świata.

Bo to one tworzyć będą przyszłość nowych technologii.

Organizatorem programu "IT for SHE" jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy przy wsparciu Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji.

Partnerami programu są: Roche, Cisco, Fundacja Kronenberga - Citi Handlowy, Ericsson, Goldman Sachs, IGT, Intel.