Roche.pl

Kontakt

Roche Polska Sp. z o.o.

pl.kontakt@roche.com

 +48 22 345 18 88

 +48 22 345 18 74

ul. Domaniewska 39 B
02-672 Warszawa lokalizacja

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 118292
NIP 522-00-14-461
wysokość kapitału zakładowego 
25.000.000 zł 

Roche Global IT Solution Centre

Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa lokalizacja

Oddział w Poznaniu
ul. Arcb. Baraniaka 88D
61-131 Poznań

 

 

 

Roche Diagnostyka

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b
01-531 Warszawa

+48 22 481 55 55
+48 22 481 55 99
polska.diagnostics@roche.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gospodarczy 
KRS 0000132695
NIP 527-23-22-068;
wysokość kapitału zakładowego 
8.000.000PLN

Dane kontaktowe

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących wyrobów medycznych firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. (Diagnostyka) prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Wsparcia Klienta:

800 909 505 (bezpłatna infolinia)
+48 22 481 54 54 (opłata zgodnie z taryfą operatora)

W celu zgłoszenia incydentów medycznych prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza: link

 

Roche Diabetologia

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b
01-531 Warszawa

KRS: 0000512627
NIP: 525-25-89-064
Regon: 147287690

+48 22 481 55 55
+48 22 481 55 99  

Dane kontaktowe

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących wyrobów medycznych firmy Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
(Diabetologia – systemy monitorowania glikemii, systemy infuzyjne)prosimy o kontakt z Działem Obsługi Posprzedażowej:

801 080 104 (opłata zgodnie z taryfą operatora)

Hurtownia leków Roche lub zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej albo sfałszowania leku Roche

Hurtownia leków Roche lub zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej lub sfałszowania leku Roche
Ul. Ordona 3 
01-237 Warszawa

rx.zakupy@roche.com
+48 22 345 15 88 

Zamówienia przyjmowane są całodobowo:
+48 22 347 94 55

Przetargi:
+48 22 345 15 27

Formularz zgłoszenia wady jakościowej produktu Roche link

Dział sprzedaży pracuje:
poniedziałek – czwartek godz.  8.00 – 16.30
piątek godz. 8.00 - 16.00

Warunki współpracy dla hurtowni i szpitali (w tym ceny, terminy płatności oraz warunki dostaw) zawarte są w naszej ofercie handlowej, którą przesyłamy indywidualnie na życzenie hurtowni lub apteki szpitalnej.

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego leku Roche

Formularz kontaktowy: link

 +48 22 345 17 57

Naukowe i medyczne informacje o lekach i badaniach klinicznych Roche

Kontakt dla mediów

Mariusz Gutowski 
     Public Affairs Specialist

+48 519 515 148
mariusz.gutowski@roche.com

Formularz Kontaktowy

*
*
 
*
*
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B, moich danych osobowych w celu odpowiedzi na pytanie zadane poprzez serwis www.roche.pl. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.