Roche.pl

Kontakt

Roche Polska Sp. z o.o.

pl.kontakt@roche.com

 +48 22 345 18 88

 +48 22 345 18 74

ul. Domaniewska 39 B
02-672 Warszawa lokalizacja

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 118292
NIP 522-00-14-461
wysokość kapitału zakładowego 
25.000.000 zł 

Roche Global IT Solution Centre

Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa lokalizacja

Oddział w Poznaniu
ul. Arcb. Baraniaka 88D
61-131 Poznań

 

 

 

Roche Diagnostyka

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b
01-531 Warszawa

+48 22 481 55 55
+48 22 481 55 99
polska.diagnostics@roche.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydz. Gospodarczy 
KRS 0000132695
NIP 527-23-22-068;
wysokość kapitału zakładowego 
8.000.000PLN

Dane kontaktowe

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących wyrobów medycznych firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. (Diagnostyka) prosimy o kontakt z Regionalnym Centrum Wsparcia Klienta:

800 909 505 (bezpłatna infolinia)
+48 22 481 54 54 (opłata zgodnie z taryfą operatora)

W celu zgłoszenia incydentów medycznych prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza: link

 

Roche Diabetologia

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b
01-531 Warszawa

KRS: 0000512627
NIP: 525-25-89-064
Regon: 147287690

+48 22 481 55 55
+48 22 481 55 99  

Dane kontaktowe

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących wyrobów medycznych firmy Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
(Diabetologia – systemy monitorowania glikemii, systemy infuzyjne)prosimy o kontakt z Działem Obsługi Posprzedażowej:

801 080 104 (opłata zgodnie z taryfą operatora)

Hurtownia leków Roche lub zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej albo sfałszowania leku Roche

Hurtownia leków Roche lub zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej lub sfałszowania leku Roche
Ul. Ordona 3 
01-237 Warszawa

rx.zakupy@roche.com
+48 22 345 15 88 

Zamówienia przyjmowane są całodobowo:
+48 22 347 94 55

Przetargi:
+48 22 345 15 27

Formularz zgłoszenia wady jakościowej produktu Roche link

Dział sprzedaży pracuje:
poniedziałek – czwartek godz.  8.00 – 16.30
piątek godz. 8.00 - 16.00

Warunki współpracy dla hurtowni i szpitali (w tym ceny, terminy płatności oraz warunki dostaw) zawarte są w naszej ofercie handlowej, którą przesyłamy indywidualnie na życzenie hurtowni lub apteki szpitalnej.

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego leku Roche

Formularz kontaktowy: link

 +48 22 345 17 57

Naukowe i medyczne informacje o lekach i badaniach klinicznych Roche

Kontakt dla mediów

Mariusz Gutowski 
     Public Affairs Specialist

+48 519 515 148
mariusz.gutowski@roche.com

Formularz Kontaktowy Roche Polska Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych jest Roche Polska sp. z o.o. (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B). 

Zależnie od celu kontaktu, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania odpowiedzi na zadawane pytanie, a w innych przypadkach, podstawą przetwarzania danych to wypełnienie obowiązku prawnego zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust 1 pkt f) i c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych).

Zależnie od celu kontaktu, dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania albo przez czas niezbędny do wykonania ww. obowiązku, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Roche i ich przedstawicielom oraz właściwym urzędom i organom lub organizacjom międzynarodowym, w tym mogącym mieć siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie konieczne do zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdy są niezbędne.  Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie będą niezbędne do wykonania ww. obowiązku.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

*
*
 
*
*