Roche.pl

Badania Etro

Nieswoiste zapalenia jelit – badania Etro

Od września 2016 funkcjonuje strona internetowa www.badaniaetro.pl. Zawiera ona liczne informacje
dotyczące badań klinicznych. Ułatwia chorym na nieswoiste zapalenia jelit, zainteresowanym
nowoczesnymi terapiami w ramach badań klinicznych, kontakt z polskimi ośrodkami.

Strona internetowa www.badaniaetro.pl jest dedykowana programowi badań klinicznych z
Etrolizumabem w chorobie Leśniowskiego-Crohna i we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.
Program prowadzony jest w prawie 20 ośrodkach w całej Polsce.

Strona przeznaczona jest zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Pragniemy zwiększyć świadomość
internautów w zakresie programu badań klinicznych Etro. Chcemy ułatwić chorym na nieswoiste
zapalenia jelit nawiązanie pierwszego kontaktu z przedstawicielem ośrodka badawczego w celu
umówienia wizyty przesiewowej. To innowacyjne rozwiązanie ma na celu wspieracie standardowego
procesu naboru pacjentów prowadzonego przez ośrodki. Pomoże to również zwiększyć pulę
pacjentów, a tym samym przyspieszyć rekrutację i utrzymać jak największą liczbę uczestników
aktywnie biorących udział w tym programie badań klinicznych.

Liczymy na to, że w przyszłości rozwiązanie to będzie mogło być zastosowane również w innych
nowych badaniach Roche.