Bezpieczeństwo produktów

Zgłaszanie działań niepożądanych

*
 
*
 
 
 
*
*
*
*
 
 
*
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych2*

Administratorem Pani/Pana danych jest Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul.Domaniewska 39b; dane będą udostępniane F.Hoffman-La Roche Ltd. z siedzibą w
Bazylei, Grenzacherstrasse 124 oraz mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Roche,
ich przedstawicielom oraz właściwym urzędom i organizacjom międzynarodowym, w tym
mogącym mieć siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu
ochrony.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia monitorowania i nadzoru nad
produktami Roche, co również stanowi podstawę prawną przetwarzania i wynika z art 6. ust
1 pkt f) i c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie będą
niezbędne do wykonania ww. obowiązku. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu
przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com