Badania Kliniczne

Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowej - Dział Międzynarodowych Badań Klinicznych

Regionalne_CentrumBadan

Rozwijamy nowe terapie dla polskich pacjentów w Regionalnym Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowej.

Od blisko 120 lat wkład Roche w poprawę globalnej ochrony zdrowia polega na opracowywaniu nowych leków oraz testów diagnostycznych, które pozwalają otrzymywać lepsze wyniki leczenia chorób. Dlatego obok podstawowej działalności, jaką jest dostarczanie wysokospecjalistycznych terapii, Roche Polska od wielu lat realizuje w naszym kraju wielomilionowe inwestycje w badania i rozwój. Tylko w 2016 roku inwestycje Roche Polska na badania i rozwój w obszarze badań klinicznych wyniosły 102,5 mln zł.

Polska odgrywa znaczną rolę w strategii rozwoju produktów Roche uczestnicząc w większości międzynarodowych badań klinicznych. W Warszawie zlokalizowane jest Regionalne Centrum Badań Klinicznych Roche dla Europy Środkowo-Wschodniej, które zarządza globalnymi badaniami klinicznymi Roche w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1999 roku w Polsce przeprowadzono ponad 350 badań, w których uczestniczyło ponad 20 tysięcy polskich pacjentów.

Dział międzynarodowych badań klinicznych Roche Polska odgrywa istotną rolę w działalności badawczo-rozwojowej Grupy Roche. Dział odpowiedzialny jest za wszystkie typy projektów badawczych, w tym służące rejestracji nowych produktów leczniczych. Roche Polska pracuje również nad upowszechnianiem najlepszych praktyk w badaniach klinicznych poprzez zaangażowanie w działania Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

 

W 2016 roku prowadziliśmy
w Polsce 60 badań 
klinicznych w 398 placówkach 
medycznych z udziałem 
1040 pacjentów.

 

 

Wojciech Kaczmarski_Roche
Wojciech Kaczmarski Country Head Central Europe, PDG

 

Jaki jest wpływ badań klinicznych na rozwój innowacyjności w Polsce[1]?

 

Korzyści dla pacjentów

Dzięki badaniom klinicznym tysiące pacjentów biorących w nich udział zyskuje dostęp do najnowocześniejszych terapii, które często wykraczają poza bezpłatne usługi systemu opieki zdrowotnej. Dla lekarzy prowadzących te badania oznacza to niejednokrotnie jedyną możliwość otoczenia pacjenta opieką medyczną zgodną ze standardem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego obowiązującym w najlepiej rozwiniętych krajach.

Rozwój unikalnego know-how

Wiedza pozyskana w trakcie przeprowadzonych badań klinicznych – niezależnie od ich wyniku – stanowi ważny wkład w rozwój medycyny w zakresie skuteczności bezpieczeństwa farmakoterapii. Już sam fakt prowadzenia badania pozwala na lepsze zrozumienie natury i mechanizmów poszczególnych schorzeń, co przyczynia się do skuteczniejszego ich leczenia.

Budowanie wysoce wykwalifikowanego kapitału ludzkiego

Budowanie wysoce wykwalifikowanego kapitału ludzkiego wśród lekarzy, którym udział w badaniach pozwala budować ekspertyzę na skalę światową, współtworzyć publikacje naukowe w renomowanych czasopismach, oraz pracowników firm i ich dostawców. Badania kliniczne umożliwiają transfer know-how i kształcenie specjalistów, którzy z powodzeniem mogą konkurować na rynku międzynarodowym.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy

Badania kliniczne i wiedza dzięki nim pozyskana umożliwiają rozwój sektorów gospodarki, które wykorzystują potencjał intelektualny, wiedzę oraz inwencję mieszkańców i które mają szansę na szybki rozwój w przyszłości. W tym kontekście trudno przecenić wkład badań klinicznych w rozwój wiedzy i technologii medycznej, które mogą być wykorzystywane w wielu innowacyjnych dziedzinach przemysłu takich jak biotechnologia, informatyka, teleinformatyka.

Dodatkowe źródło finansowania szpitali

Szpitale otrzymują̨ wynagrodzenie za prowadzenie badań klinicznych. Jest to właściwie jedno z niewielu dostępnych źródeł finansowania działalności szpitali w Polsce, niezwiązanych z posiadaniem kontraktu z NFZ. W rezultacie szpitale dysponują większą sumą środków pieniężnych, które mogą przeznaczyć na zakup nowoczesnej technologii, wymianę infrastruktury itd.

Korzyści dla budżetu państwa – wpływy podatkowe

Blisko 1/3 środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój trafia do budżetu państwa w formie podatków i opłat. W 2014 roku kwota ta wyniosła ponad 300 mln PLN. Do wartości tych należy dodać także korzyści pośrednie dla budżetu Państwa, takie jak podatki płacone bezpośrednio przez badaczy, pracowników itp.

_____________________________________________________________
[1] M.in. na podstawie raportu „Badania kliniczne w Polsce”, PwC 2015 r.