Grupa Roche

Grupa Roche

cq5dam.thumbnail.500.500

Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka.

Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, immunologia, choroby zapalne, okulistyka oraz centralny układ nerwowy.  Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej.

Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia , jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów.

Założona w 1896 roku firma Roche wywiera istotny wpływ na zdrowie globalne już od ponad wieku. Dwadzieścia cztery leki opracowane przez Roche zawarte są w liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia, wśród nich antybiotyki ratujące życie, leki przeciwmalaryczne i chemioterapia.

W 2014 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 85500 pracowników na całym świecie i przeznaczyła ponad 8,9 mld franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 47,5 mld franków szwajcarskich.

Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest częścią Grupy Roche. Ponadto koncern posiada większościowe udziały w firmie Chugai w Japonii.  

Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie internetowej: http://www.roche.com/